Γενικά

Η πιστοποίηση των προσόντων που αποκτήσατε κατά τη φοίτηση σας στο ΙΕΚ είναι ευθύνη του:

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ).

Από τον ιστότοπο αυτό  θα λάβετε ενημέρωση μεταξύ άλλων για:

Επικοινωνία με τον ΕΟΠΠΕΠ

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία