ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για το τρέχον έτος 2019-20 εγκρίθηκαν από το ΥΠΠΕΘ και θα λειτουργήσουν και οι δύο ειδικότητες που προτείναμε :

- Τεχνικός Δασικής Προστασίας

-Βοηθός Νοσηλευτή Γενικής Νοσηλείας

Θα αναρτηθεί νεα ανακόινωση για περαιτέρω εγγραφές, μετά την β' φάση επιλαχόντων (επιτυχόντων).

Σύμφωνα με το Νόμο 4186/2013, ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρο 7, ενημερώνουμε ότι η εγγραφή δεν ολοκληρώθηκε στο ΠΣ του ΥΠΠΕΘ, για τους υποψηφίους που κατέθεσαν μη συμβατά δικαιολογητικά των προϋποθέσεων εγγραφής στα ΙΕΚ. Θα υπάρξει και τηλεφωνική ενημέρωση.