Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» (Υπηρεσία Υποδοχής -Ορόφων- Εμπορευματογνωσία)

Ως Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής-Υπηρεσία Ορόφων-Εμπορευματογνωσία), συντονίζεις και επιβλέπεις την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στα διάφορα τμήματα της τουριστικής επιχείρησης και δρομολογείς στρατηγικές προώθησης της, καθορίζοντας την «εικόνα» της.
Ειδικότερα μπορείς:
 • να οργανώνεις την υποδοχή,
 • τη φιλοξενία κι επικοινωνία με τον πελάτη,
 • να προβαίνεις στους αναγκαίους διακανονισμούς για τις καλύτερες παροχές,
 • να συντονίζεις τις ενέργειες διαχείρισης (τιμολόγια, κτλ.),
 • να επιμελείσαι των δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης.
Μπορείς να εργαστείς:
 1. Μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες
 2. Τουριστικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 3. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο του Τουρισμού
 4. Επιχειρήσεις στον τομέα της Ψυχαγωγίας
 5. Επισιτιστικές Επιχειρήσεις
 6. Εταιρίες Catering και Εστιατόρια
 7. Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας
Μαθήματα ειδικότητας · ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ · ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ · ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ι,ΙΙ · ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ · ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I, II · ΑΓΓΛΙΚΑ · ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ · MARKETING · ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ · ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ · ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ · BAR · ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ · ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ · ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ · ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ · ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ