Πρόγραμμα φθινοπωρινού εξαμήνου 2018Β. Εκπαιδευτές και Καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα με τλφ και mail. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!