Οι παρακάτω ιστότοποι, παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση

σε ηλεκτρονικές εκδόσεις βιβλίων

 

 

    1. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
    2. Ελληνική Δωρεάν Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη http://free-ebooks.gr/el
    3. Δωρεάν Βιβλία Οικονομικού Ενδιαφέροντος http://www.businessbookmall.com
    4. Επιλεκτικά μαθήματα Mathesis http://mathesis.cup.gr