Τα αποτελέσματα του χειμερινού εξαμήνου (2016Β), θα ανακοινωθούν την 22α Φεβρουαρίου 2017 και το εαρινό εξάμηνο (2017Α), αρχίζει την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου (2017Α), θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως!

  Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους Καταρτιζόμενους για την πρόοδό τους και βέβαια στους Εκπαιδευτές, για την εξέλιξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου (2016Β) και την άψογη συνεργασία μας.

Η Δ/νση