Έναρξη μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 15:15 αρχίζουν τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων. Το πρόγραμμα της ημέρας έναρξης μαθημάτων θα είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων.