ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τα μαθήματα του φθινοπωρινού εξαμήνου 2019 αρχίζουν την Τρίτη 1 Οκτωβρίου στις 16:30. Θα προηγηθεί συνεδρίαση των εκπαιδευτικών του ΙΕΚ στις 15:00 στο γραφείο του ΙΕΚ.