ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Για τη περίοδο του Πάσχα, ενημερώνουμε ότι τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. δεν θα λειτουργήσουν από 10 Απριλίου 2017 έως και 21 Απριλίου 2017.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ